Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

ПроектЕразъм +

    Десет учители от 40 СУ “Луи Пастьор” гр. София взеха участие в обучителен курс в град Брага, Португалия от 21.08. до 29.08.2019г. Обучението е етап от дейностите по проект „Как да бъдем училище на 21 век”, в рамките на Европейската програма за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+” . Темата на курса беше „ Иновации и модерни технологии в преподаването и общуването”, а програмата позволи на участниците не само да се запознаят, но и да изпробват разнообразни техники и иновативни методи на преподаване.

    По този начин преподавателите усъвършенстваха професионалните си умения да използват всички възможности на новите технологии. Научиха, че е важно  децата да бъдат окуражавани да подобряват  уменията си, да управляват собственото си обучение, да се научат  да търсят информация и подкрепа, когато е необходимо.

    Да се създаде училищна среда, в която се насърчават иновациите и креативността, да се засили придобиването на компетенции като предприемачество и езици.

    Да се  даде достъп до висококачествено образование, да се гарантира успешен преход между различните училищни степени на образование, да се намали ранното напускане на училище и да се осигури по-добра подкрепа и персонализирано обучение в масовите училища.
  
   Качеството на учителите е важен фактор,който влияе върху представянето на учениците. Важно е непрекъснатото подобряване на  уменията им. Учителите трябва да имат достатъчно стимули през цялата си кариера, за да преразгледат своите потребности от обучение и да придобият нови знания, умения и компетентност, включително на езици.

ПроектЕразъм + - Изображение 1ПроектЕразъм + - Изображение 5ПроектЕразъм + - Изображение 6ПроектЕразъм + - Изображение 7