Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

  В периода от 15.05. до 19.05.2023 година екип от трима представители на 40 СУ бяхме на учебно посещение в град Хелзинки с цел участие в обмяна на опит и изпълнение на дейности по проект „Екологично образование: Учене и действие за по- добро бъдеще“, по който нашето училище работи. По време на визитата в Хелзинки посетихме училището Auroran Koulu в Еспо, Хелзинки. Имахме възможност да присъстваме на уроци по различни предмети и да наблюдаваме на практика как се прилагат принципите на финландската образователна система. Ученето е с практическа насоченост и работа по зададени проекти, което изгражда критично и творческо мислене. Особено впечатление ни направи работата с деца със специални потребности. Уроците се провеждат в малки групи, материалът се представя опростено и нагледно и се залага много на екипната работа. Запознахме се с начините на структуриране на физическите класни стаи и обособяване на училищното пространство. Наблюдавахме и различни извънкласни дейности – спортен празник на открито, доброволческа инициатива на УНИЦЕФ, при която учениците постигат определени предварително поставени цели и така получават средства, които ще дарят за децата в Кения. Обсъдихме с колегите и видяхме примери как осъществяват екологично образование и възпитават младите хора на устойчиво и отговорно към околната среда поведение. Видяното и наученото ни вдъхнови и мотивира професионално да приложим усвоените знания в практиката си, да насърчаваме творчеството и креативността на децата, както и активно да въвличаме учениците и колегите си за професионално усъвършенстване и подобряване на училищното пространство.

 

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3