Facebook
Иновативно екоучилище

Визита в Испания - Прoект "Кoменски"

Ученици от 40-то СОУ „Луи Пастьор” участваха в работна визита в град Колменар Виехо, Испания. Визитата е в изпъление на международен проект „Водните пътища на Европа: възможност или риск” по секторна програма „Коменски”. Целта на визитата беше децата да се запознаят със своите партньори от Белгия, Германия, Испания, Полша и Турция и да се реализират дейностите, заложени в програмата на проекта.

Чрез директно гласуване бяха избрани лого и талисман на проекта. Бяха представени картата с реките на държавите партньори и изложба на снимки от пътуването на картата из Европа. Участниците, разпределени в международни екипи изработиха презентации за реките на всяка държава и за проблеми, свързани с водите. Учениците участваха в поход до изворите на река Манзанарес и проследиха течението и до вливането и в река Тахо при град Аранхуез.

Екипът, работещ по проекта беше приет и поздравен за активната си дейност от кмета на град Колменар Виехо. По време на проведените срещи и мероприятия участниците станаха по-уверени и общуваха свободно и активно помежду си, създадоха много нови познанства, които ще продължат и в бъдеще. Информация за визитата е поместена в местни издания:

Визита в Испания - Прoект "Кoменски" - Изображение 1Визита в Испания - Прoект "Кoменски" - Изображение 2Визита в Испания - Прoект "Кoменски" - Изображение 3Визита в Испания - Прoект "Кoменски" - Изображение 4Визита в Испания - Прoект "Кoменски" - Изображение 5