Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Национални проекти

Проект „Образование за утрешния ден“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на ...
Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отдих - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отдих

  Настоящият проект е насочен към почистване и озеленяване на дворното пространство и прилежащите площи към 40 СУ ”Луи Пастьор”, обновяване на Екозоната и „Алеята  на билките” с доброволен труд. Средствата по проекта, отпуснати от Столична община спомагат и за ...
"Млад енергиен мениджър" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

"Млад енергиен мениджър"

    Колегите и учениците от начален етап и ПГ, работят по проекта. Целта и заложените ни теми в него са основно децата да се запознаят с околната среда и необходимостта от участието на учениците в търсене на решения по проблемите, свързани с развитието и опазването на околната среда. ...
Проект  "Образование за утрешния ден" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"
Програма „По – здрави деца“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Програма „По – здрави деца“

Програма „По – здрави деца“ Уважаеми родители, През настоящата учебна година учениците имат възможност да се включат в дейности по програма „По – здрави деца“.
„Пролетна спартакиада в 40 СУ „Луи Пастьор“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

„Пролетна спартакиада в 40 СУ „Луи Пастьор“

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община за периода 2016-2020 в подкрепа на инициативата “СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА СПОРТА ”

Проект "Развиване на гражданска грамотност у учениците"

Проект "Развиване на гражданска грамотност у учениците"
Проект "Не сме ви забравили" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Не сме ви забравили"

Проект "Не сме ви забравили"
Проект "35 години - спорт в училище" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "35 години - спорт в училище"

Проект "35 години - спорт в училище"
Проект "Активни и здрави деца - мост към бъдещето" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Активни и здрави деца - мост към бъдещето"

Проект "Активни и здрави деца - мост към бъдещето"
<< 1 2 3 4 5 >>