Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Национални проекти

Проект Детската гледна точка към разпознаване и превенция на тормоза в училище - JUST/2013/DAP/AG/5372

Проект Детската гледна точка към разпознаване и превенция на тормоза в училище - JUST/2013/DAP/AG/5372

Проект "Топъл обяд"

Проект "Топъл обяд"
Проект "История на изкуството в училище" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "История на изкуството в училище"

Проект "История на изкуството в училище"

Проект "Японски език и култура"

Проект "Японски език и култура"

Проект "Моят глас"

Проект "Моят глас"
Проект "Училището - дом на всички деца" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Училището - дом на всички деца"

Проект "Училището - дом на всички деца"
Проект "Приятелите на Зипи" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Приятелите на Зипи"

Проект "Приятелите на Зипи"
Проект "Репортери в училище" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Репортери в училище"

Проект "Репортери в училище"
Проект "СИПИ.еу" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "СИПИ.еу"

Проект "СИПИ.еу"
Проект "Обичам природата  и аз участвам" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Обичам природата и аз участвам"

Проект "Обичам природата и аз участвам"