Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Национални проекти

Проект "Моят глас"

Проект "Моят глас"
Проект "Училището - дом на всички деца" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Училището - дом на всички деца"

Проект "Училището - дом на всички деца"
Проект "Приятелите на Зипи" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Приятелите на Зипи"

Проект "Приятелите на Зипи"
Проект "Репортери в училище" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Репортери в училище"

Проект "Репортери в училище"
Проект "СИПИ.еу" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "СИПИ.еу"

Проект "СИПИ.еу"
Проект "Обичам природата  и аз участвам" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Обичам природата и аз участвам"

Проект "Обичам природата и аз участвам"
Проект "Здрави деца в България" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Здрави деца в България"

Проект "Здрави деца в България"
Проект "Училищна среда и здраве" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Училищна среда и здраве"

Проект 'Училищна среда и здраве"

Програма "Топъл обяд"

Програма "Топъл обяд"

Проект "30 г. спорт в 40 СУ 1 - 12 клас"

Проект "30 г. спорт в 40 СУ 1 - 12 клас"