Facebook
Иновативно екоучилище

Национална програма "Иновации в действие" 2021г

В началото на месец юни ученици и учители на 40. СУ "Луи Пастьор" взеха участие в патрньорска визита по Национална програма "Иновации в действие" в гр. Бургас - Иновативно основно училище "Христо Ботев". Срещата ни с ученици и екипа на ОУ "Христо Ботев" донесе много радост, познавателни и емоционални впечатления, нови запознанства.

Програма на посещението: 

На 10.06.2021 година се състоя официално откриване на срещата в историческо селище „ Аква Калиде‘‘ парк Минерални бани . Срещата бе открита от г-жа Йорданка Николова-директор на ОУ „ Христо Ботев“, която благодари на гостите за възможността заедно да обменят идеи в областта на иновациите в образованието. Учениците от ОУ „ Христо Ботев”  представиха пред своите партньори презентация, с която ги запознаха с града и училището си. Г-жа Ани Стоянова  разказа за същността на иновативния проект „ Приятели на здравето”, представи въведените иновативни елементи във ФУЧ –„Активни и здрави“ и постигнатите резултати. Кметът на гр. Бургас Димитър  Николов  изпрати поздравителен адрес , чрез които приветства участниците по проекта.

На 11.06.2021 година г-жа Светла Пачелиева класен ръководител на IV клас представи открит урок на тема „ Аз рециклирам“. Четвъртокласниците представиха информация, относно опазването на планетата, защо е важно да се събира разделно, кои отпадъци в кой цвят контейнер трябва да се изхвърлят и как можем да се грижим за Земята чрез рециклиране . Учениците разделени в четири екипа изработиха  изделия от пластмаса хартия, метал и текстил .

Г-жа Анка Стоянова учител на V клас по ФУЧ - Активни и здрави  представи открит урок на тема „ Здравословен начин на живот “. Целта на урока бе под формата на викторина разделени на два отбора учениците да покажат знанията си чрез своята бързина и прецизност. Въвлечени в разнообразни дейности, учениците затвърдиха знанията си за здравето, като най - висша човешка ценност и формираха компетенции за избор на  здравословни храни, за спортуване и активна позиция за личното си здраве . В процеса на работа усилията са насочени към насърчаване инициативността, изследователското мислене и творчеството на децата.

 На 12.06.2021 година  в неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от двете училища заедно споделиха   опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите от трите училища . Гостите от град София и с. Подайва разгледаха града ни, посетиха остров Св. Анастасия и авиомузея в кв. Сарафово.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

 

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6