Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "30 г. спорт в 40 СУ 1 - 12 клас"

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата - 2019 г.

Информация за проекта: http://1-4klas.40sou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=61