Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Обичам природата и аз участвам"

Учениците от 40 СОУ ”Луи Пастьор” работят по проект „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”, финансиран от МОСВ и ПУДООС в размер до 5 000 лв.

Реализирането на проекта дава възможност на учениците да повишат екологичната си култура, като формират положително отношение към природните и общочовешки ценности и изграждат отговорно отношение към околната среда. Води до подобряване на жизненото пространство в района.

Приобщава учениците към опазването и подобряването на околната среда, формиране на екологично съзнание и поведение. С построената детска площадка се осигурява спокойно и безопасно еко-място за игри на децата и отдих на придружаващите ги учители и родители.

Проект "Обичам природата  и аз участвам" - Изображение 1Проект "Обичам природата  и аз участвам" - Изображение 2Проект "Обичам природата  и аз участвам" - Изображение 3Проект "Обичам природата  и аз участвам" - Изображение 4Проект "Обичам природата  и аз участвам" - Изображение 5