Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Приятелите на Зипи"

В "Часа на Зипи" децата споделят своите проблеми и сами търсят добри решения да се справят с тях. чрез ролеви игри и беседи децата предлагат своите решения как да се сприятеляват, как да подобрят общуването си с другите деца, да приемат по-лесно раздялата и загубата на близък човек.

Информация за проекта може да се види на адрес: http://priatelitenazippy.com/

Проект "Приятелите на Зипи" - Изображение 1Проект "Приятелите на Зипи" - Изображение 2Проект "Приятелите на Зипи" - Изображение 3Проект "Приятелите на Зипи" - Изображение 4Проект "Приятелите на Зипи" - Изображение 5