Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "СИПИ.еу"

Проектът СИПИ.еу (Спри Използването на Пластмасови Изделия за еднократна употреба) е породен от нуждата за повишаване на екологичното самосъзнание на младото поколение, формиране на отговорно отношение към природата.

Проектът стартира през месец октомври с учениците от 3-ти и 4-ти клас.Сподходящи игри и разговори учениците бяха запознати с актуални екологични проблеми. Научиха как със своите действия и личен пример могат да помогнат за опазване на околната среда и своето здраве.

По време на занятията се акцентира върху ползването на съдове за многократна употреба. Децата получиха по една памучна торбички, за да я ползват в ежедневието. Всеки украси подаръка си с цветя, планини, животни и др.

Научиха, че не трявва да консумират храни и напитки в пластмасови съдове за еднократна употреба. 

В спортен ден на открито с тематични игри, насочени за опозването на околната среда и здр авословен начин на живот, беше затвърдено наученото.

Проект "СИПИ.еу" - Изображение 1Проект "СИПИ.еу" - Изображение 2Проект "СИПИ.еу" - Изображение 3Проект "СИПИ.еу" - Изображение 4Проект "СИПИ.еу" - Изображение 5