Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отди

  Настоящият проект е насочен към почистване и озеленяване на дворното пространство и прилежащите площи към 40 СУ ”Луи Пастьор”, обновяване на Екозоната и „Алеята  на билките” с доброволен труд. Средствата по проекта, отпуснати от Столична община спомагат и за поставяне на повече съдове за смет за недопускане на бъдещо замърсяване. Доброволният съзидателен труд на ученици и родители, учители и служители е в полза на цялото общество- възпитава всички в отговорност, гражданска позиция към рушителите, общуване и емоционална удовлетвореност от доброто, което създаваш със собствените си ръце.  Почистването на използваните  площи, ще  създаде екологични, трудови и културни навици. Ще подобри условията за отдих и спорт на учениците и живущите в района.

Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отди - Изображение 1Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отди - Изображение 2Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отди - Изображение 3Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отди - Изображение 4Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отди - Изображение 5Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отди - Изображение 6