Facebook
Иновативно екоучилище

Занимания по интерси

40СУ „Луи Пастьор “ работи от учебната 2022/2023 година по проект „Занимания по интерси“. Към момента  има 25 групи по интереси, в които участват ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Занимания по интерси  - Изображение 1