Facebook
Иновативно екоучилище

Графици

Прикачени документи

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година(публ. 31.08.2021 г.)
Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година(публ. 31.08.2021 г.)
Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебнат
Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване н
Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година(публ. 31.08.2021 г.)