Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Графици

График консултации - втори срок - 2022/2023 учебна година

График консултации - първи срок - 2022/2023 учебна година

График - класни/контролни работи - втори срок - 2022/2023 учебна година

График - класни/контролни работи - първи срок - 2022/2023 учебна година

График за провеждане на ученическите олимпиади - 2022/2023 учебна година

График за провеждане на допълнителен час на класа - 2022/2023 учебна година

Учебна програма - втори срок I-XII клас 2022/2023 учебна година

Учебна програма - първи срок I-XII клас 2022/2023 учебна година

 

Прикачени документи

Заповед № РД09-891/24.04.2023г. на министъра на образованието и науката - изменение и допълнение Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици
Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.)
Учебна програма - първи срок I-XII клас 2022/2023 учебна година
Дневен и седмичен режим за учебната 2022/2023 година
Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебна
Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)
Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)
Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. за определяне на график на учебното време на учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)
Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година (публ. 02.09.2022 г.)