Facebook
Иновативно екоучилище

Графици

 

Учебна програма - втори срок I-XII клас 2023/2024 учебна година

График консултации - втори срок - 2023/2024 учебна година

График - класни работи - втори срок - 2023/2024 учебна година

График за провеждане на допълнителен час на класа - 2023/2024 учебна година

Учебна програма - първи срок I-XII клас 2023/2024 учебна година

График консултации - първи срок - 2023/2024 учебна година

График - класни работи - първи срок - 2023/2024 учебна година

График за провеждане на ученическите олимпиади - 2023/2024 учебна година

График за провеждане на допълнителен час на класа - 2023/2024 учебна година

Дневен и седмичен режим за  учебната 2023/2024  година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

 

Заповеди за учебна 2023/2024 година

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година

Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. - след обществено обсъждане

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година