Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Графици

Прикачени документи

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности
Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности
Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности
Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности
Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година
Информация за организацията на учебния ден