Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Свободни места в 40 СУ за 2020-2021 учебна година.

Свободни места в 40 СУ за учебната 2020-2021 година

                     

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Удостоверение за завършен клас (за 1-4 клас)
  5. Копие от ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (за 5-12 клас)
  6. Копие от учебен план (за 8-12 клас)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ ПРИ ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ, НЕНАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ!

  Свободни места по класове:

 Клас Профил / ИУЧ Свободни места
1а клас   няма
1б клас   няма
1в клас   няма
1г клас   няма
1д клас   няма
2а клас   1
2б клас   няма
2в клас   1
 2г клас   1
 2д клас   няма
3а клас   няма
3б клас   няма
3в клас   няма
3г клас   няма
3д клас   няма
4а клас   няма
4б клас   няма 
4в клас   1
4г клас    няма  
 4д клас   1
5а клас   няма  
5а клас   няма   
5б клас   няма  
5в клас   няма  
5г клас   няма  
5д клас   няма  
6а клас   няма  
6б клас   няма  
6в клас   1
6г клас   няма  
7а клас   2
7б клас   няма  
7в клас   1
8 клас 
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  няма
9 клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език няма
10 клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  5
11 клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  1