Facebook
Иновативно екоучилище

Свободни места в 40 СУ за 2023 -2024 учебна година.

Свободни места в 40 СУ за учебната 2023 -2024 година към 14.08.2023г

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Удостоверение за завършен клас (за 1-4 клас)
  5. Копие от ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (за 5-12 клас)
  6. Копие от учебен план (за 8-12 клас)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ ПРИ ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ, НЕНАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ!

  Свободни места по класове:

 Клас Профил / ИУЧ Свободни места
1а клас   няма
1б клас   няма
1в клас   няма
1г клас   1
1д клас   няма
2а клас   няма
2б клас   няма
2в клас   няма
 2г клас   1
 2д клас   2
3а клас   няма
3б клас   няма
3в клас   няма
3г клас   няма
3д клас   няма 
4а клас   няма 
4б клас   2
4в клас   2
4г клас    2
 4д клас   1
5а клас   няма   
5б клас   няма  
5в клас   няма  
5г клас   няма  
6а клас   няма  
6б клас   няма  
6в клас   няма
6г клас   няма
6д клас   няма
7а клас   няма
7б клас   няма  
7в клас   няма
7г клас   няма
8а клас 
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език няма 
8б клас  "Компютърна графика" няма
9а клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език няма
9б клас "Компютърна графика" няма
10 клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  няма
11 клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  2
12 клас "Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  няма