Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Свободни места в 40 СУ за 2023 -2024 учебна година.

Свободни места в 40 СУ за учебната 2023 -2024 година към 14.08.2023г

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Удостоверение за завършен клас (за 1-4 клас)
  5. Копие от ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (за 5-12 клас)
  6. Копие от учебен план (за 8-12 клас)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ ПРИ ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ, НЕНАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ!

  Свободни места по класове:

 Клас Профил / ИУЧ Свободни места
1а клас   няма
1б клас   няма
1в клас   няма
1г клас   1
1д клас   няма
2а клас   няма
2б клас   няма
2в клас   няма
 2г клас   1
 2д клас   2
3а клас   няма
3б клас   няма
3в клас   няма
3г клас   няма
3д клас   няма 
4а клас   няма 
4б клас   2
4в клас   2
4г клас    2
 4д клас   1
5а клас   няма   
5б клас   няма  
5в клас   няма  
5г клас   няма  
6а клас   няма  
6б клас   няма  
6в клас   няма
6г клас   няма
6д клас   няма
7а клас   1
7б клас   няма  
7в клас   1
7г клас   няма
8а клас 
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език няма 
8б клас  "Компютърна графика" няма
9а клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език няма
9б клас "Компютърна графика" няма
10 клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  1
11 клас
"Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  2
12 клас "Софтуерни и хардуерни науки" с английски език  няма