Facebook
Иновативно екоучилище

Музей на образованието

Музеят е открит на 07.03.2013г. по повод 30 годишнината от създаването на 40 СОУ”Луи Пастьор” от директорката на училището – Антоанета Кръстанова.

Помещава се в зала на ІІІ-я етаж и има за цел да проследи историята на 40 СОУ от неговото създаване през 1983г. до сега. Той разказва не само за историята на училището, но е ярка картина на това как с годините се е променял обликът на българското училище изобщо. Целта е да се популяризира и съхрани развитието на образователните технологии през годините, като ги превърне в жива демонстрация за бъдещите поколения. Разкрива се една образователна култура, която е отправна точка, ценен принос за бъдещо успешно обучение и новаторство в съвременното училище.

Непрекъснатото обогатяване с нови дидактически пособия, уреди и материално-технически средства е най-ефикасният начин за справянето с предизвикателствата на времето. Дълъг е пътят на образованието от първия учебен компютър „Правец” до съвременните мултимедийни технически средства.

Музейните експонати са разпределени в няколко тематични направления:

Училищни символи и ритуали – училищни знамена, ученически униформи, ученически и младежки организации и съюзи, представени чрез материални експонати и фотографии.

Училищни уреди и апарати – диапроектор, прожекционни апарати, щрайбпроектор, грамофон, ролков магнетофон, фотоапарат „Зенит”, немска пишеща машина „Континентал” – неизменни помощници в обучението в близкото ни минало. Тук функционира прожекционен апарат, чрез който съвременните ученици могат да гледат филмови ленти, използвани някога като нагледно средство в учебната практика. Ценен експонат е и учебният робот „Робко 1”, използван като учебно средство в дейностите по клуб ТНТМ /Техническо и научно творчество на младежта/. Това е български учебен антропоморфен робот с 5 степени на подвижност. Разработен е в ИТКР-БАН с цел обучение по роботика и кибернетика.

Училищни мебели –черна дъска, дървен чин и учителско бюро;

Учебна документация – първите дневници и бележници на учениците на 40 СОУ, главна книга, книга за подлежащи, дипломи, свидетелства; Особен интерес предизвикват старите албуми, запечатали ценни моменти от ученическия живот и будещи сантиментални спомени и Книгата за впечатления, в която са споделили своите мисли след вълнуващи срещи с учениците на 40 СОУ видни творци като: Николай Хайтов, Атанас Душков, Атанас Свиленов, Георги Струмски, Петър Димитров – Рудар, Радой Киров, Любен Дилов-баща, Стефан Дичев, Младен Исаев, Георги Константинов, Мерсия Макдермот, Валери Петров, Миряна Башева, Йордан Друмников и др.

Важно място в експозицията заема бюстът-паметник на патрона на 40 СОУ – великият френски биолог и изследовател Луи Пастьор. Музейната сбирка е подкрепена и с многобройни фотографии и табла, които дават възможност на учениците да придобият пълноценна представа за училищния живот на първите випуски на училището. Вниманието привлича и витрината с грамоти, плакети, купи, медали, спечелени през годините в различни състезания и конкурси.

Музеят има мисията да направи образователната култура достояние на подрастващите. Той е мястото, където съвременните млади хора, а и бъдещите поколения ще могат да обогатят своите знания, да направят връзка между история и съвремие. В тази зала всеки може да открие своите ученически спомени, да почувства духа на нашето образователно минало и да почерпи опит от него, защото непрекъснатата еволюция в образователните технологии е ключът към успеха в съвременния свят.