Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

 

  Глобалната инициатива на ЮНЕСКО под надслов Бъдещето на Образованието не остави безразлични учениците от 40 СУ „Луи Пастьор“. С ясното съзнание, че знанието и ученето могат да моделират бъдещето на човечеството и планетата те се включиха в разнообразни дейности. Една от тях - Международният Ден на Образованието - 24.01.2023 беше посветена на момичетата и жените в Афганистан, които са лишени от правото да учат и преподават. Темата беше разгледана в часовете по Английски език в горен курс.

 - Изображение 1 - Изображение 2