Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

  През м. март 2022 г. по инициатива на Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“,  се проведе за първи път – онлайн конкурс за деца и ученици „Съзнателна планета“-част от международния проект `ConsciousPlanet`.

  Целта на инициативата е съзнателен подход към почвата и планетата чрез формиране на екологично отношение към заобикалящия ни свят.

  Основен акцент в работата ни като иновативно екоучилище е да внедрим екологичното образование в учебния процес. Ето защо в конкурса участваха наши ученици в категорията: конкурс за пространствен мини-проект „Моята красива био-градина“. Всеки участник получи фиданка на „Дървото на бъдещето” с инструкции за неговото засаждане и Сертификат за участие.

 - Изображение 1