Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Национален конкурс "Бог е любов" - 2014 г.

  1. място: Петя Колева – Vа клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”
  2. място: Цвета Гинина – VІІб клас, 40 СОУ „Луи Пастьор” 
  3. място: Мария Йорданова – Vа клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”