Facebook
Иновативно екоучилище

Проектът е на стойност 25 000 лв. и изграждането му е финансирано от Фондация "Америка за България". Модерният учебен кабинет е оборудван с нови мебели, персонален компютър, мултимедиен проектор, ученически и учителски микроскопи, както и множество модели и помощни нагледни средства, които ще улесняват учебния процес. Новоизграденият кабинет по Биология и Здравно образование отговаря на актуалните тенденции и норми в създаването на съвременна учебно възпитателна среда за преподаване и учене, която да води до успешна реализиране на образователните цели. Училищното настоятелство и родителите се включват в реализацията на проекта, както с парична подкрепа, така и с доброволен труд.