Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Актуално

Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24 – 30.01.2022 г. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24 – 30.01.2022 г.

Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24 – 30.01.2022 г.   Режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата на територията на София – град за периода 24 – 30 ...
Конкурс „Магията на Коледа“ на 40 СУ „Луи Пастьор“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Конкурс „Магията на Коледа“ на 40 СУ „Луи Пастьор“

31 деца  наградени в конкурса „Магията на Коледа“ на 40 СУ „Луи Пастьор“ за коледни рисунки, картички и литературни творби   Днес бяха връчени грамотите на отличените ученици в превърналия се вече в традиция празничен конкурс на 40 СУ  „Луи ...
Организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021/ 2022 година - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021/ 2022 година

Организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021/ 2022 ...
Възстановяване  присъствения учебен процес за учениците от V до ХII клас - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Възстановяване присъствения учебен процес за учениците от V до ХII клас

Уважаеми родители и ученици,     Във връзка с писмо №9105-411/02.12.2021 г. на зам.- министъра на образованието и науката, в изпълнение на Заповед № РД-01-991/2.12.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09 - 4813/3.12.2021г. на Министъра на образованието и науката ...
Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка Заповед № РД09-4755/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки. Заповед № ...
1 ноември – Ден на народните будители! Честит празник! - 40 СУ "Луи Пастьор" София

1 ноември – Ден на народните будители! Честит празник!

Честит празник! Да се преклоним пред делото на будителите! Да съхраним искрата на българското, на знанието, на вярата, на историческата памет! Искрата, която Те разпалиха в душите ни! Искрата, която ни води през вековете като ...
Оганизиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Оганизиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Рег. № РУО1-35163/20.10.2021 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката ...
График за обучение в електронна среда - 40 СУ "Луи Пастьор" София

График за обучение в електронна среда

Обучение в електронна среда- платформа Тиймс Електронен дневник: платформа Shkolo   Продължителност на учебния час в електронна среда за I – IV клас: 20 мин. I клас - Учебни занятия до обяд Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка Английски език - ...