Facebook
Иновативно екоучилище

Бюджет и отчет

 

Бюджет 2024.

Отчет четвърто тримесечие/годишен/ 2024 г.    

Отчет трето тримесечие 2024 г

Отчет второ тримесечие  2024г.  

Отчет първо тримесечие  2024 г.  

Бюджет 2023.

Отчет четвърто тримесечие/годишен/ 2023 г.    

Отчет трето тримесечие 2023 г

Отчет второ тримесечие  2023 г.  

Отчет първо тримесечие  2023 г.  

Бюджет 2022.

Отчет четвърто тримесечие/годишен/ 2022 г.    

Отчет трето тримесечие 2022 г

Отчет второ тримесечие  2022 г.  

Отчет първо тримесечие  2022 г.  

 

Бюджет 2021.

Отчет четвърто тримесечие/годишен/ 2021 г.    

Отчет трето тримесечие 2021 г

Отчет второ тримесечие  2021 г.  

Отчет първо тримесечие  2021 г.  

Бюджет 2020.

Отчет четвърто тримесечие/годишен/ 2020 г.    

Отчет трето тримесечие 2020 г

Отчет второ тримесечие  2020 г.  

Отчет първо тримесечие  2020 г.  

Бюджет 2019г.

Отчет четвърто тримесечие 2019 г.        

Отчет трето тримесечие 2019 г.      

Отчет второ тримесечие  2019 г.        

Отчет първо тримесечие  2019 г.    

 Бюджет 2018г.

Отчет трето тримесечие  2018 г.      

Отчет второ тримесечие 2018 г.        

 Бюджет 2017г.

Отчет четвърто тримесечие  2017 г.        

Отчет  трето тримесечие 2017 г.      

Отчет  второ тримесечие 2017 г.        

Отчет първо тримесечие 2017 г.    

 Бюджет 2016г.

Отчет четвърто тримесечие 2016 г.        

Отчет трето тримесечие 2016 г.      

Отчет второ тримесечие 2016 г.