Facebook
Иновативно екоучилище

Прием за 1 клас

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Утвърден е графикът на дейностите по прием в първи клас за предстоящата 2023/2024 учебна година. Регистрирането и кандидатстването в системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас започва на 24.04.2023 г.

График на дейностите вижте тук.

Училищният план-прием за първи клас през учебната 2024/2025 г. е утвърден със заповед № 392/27.03.2024г. на директора на 40 СУ „Луи Пастьор“.

Система за прием в първи клас

 

 Наредба за прием в първи клас

Представяне на електронна система за прием в първи клас

Указания за работа с електронната система за прием в първи клас

 

Документи за записване:

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПГ;

Копие от акта за раждане.

 

Училището предлага на бъдещите първокласници:

Избираеми учебни часове:

 • български език и литература;
 • английски език;
 • математика;

Факултативни часове

 • японски език;
 • немски език. 

Извънкласни занимания:

 • фолклорна група;
 • клуб за състезателни танци;
 • клуб таекуондо;
 • секции по футбол, баскетбол, хандбал, и др. 

Училището осигурява:

 • целодневни занятия.
 • организирано хранене;
 • лекарски кабинет.