Facebook
Иновативно екоучилище

Езиковите компетентности и комуникативни умения

са важно условие за успешна социализация на личността.

 


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

С ЛОГОПЕД - ВАЛЕНТИНА ЛАЛОВА

Понеделник От 8.30 ч.  до  13.50 ч.
Вторник От 12.30 ч. до 16.00 ч.
Сряда От 8.30 ч  до  11.00 ч.
Четвъртък От 12.30 ч. до 16.00 ч.

Петък

(Прегледи, консултации и родителски интервенции)

 ОТ 8.30 ч.  до  11.00 ч.

   От 10.15 ч.  до  11.00 ч.