Facebook
Иновативно екоучилище

  Разполагаме с модерно оборудвани професионални кабинети – компютърни зали за обучение по хардуер и софтуер. След основен ремонт на помещенията е обособен IT център в училище, оборудван с кът за роботика.

 Осигурено е необходимото техническо оборудване за 5 компютърни кабинета и един мултимедиен по ИТ, информатика и графичен дизайн. Обзаведени със съвременни учебни мебели, проектори, мултимедия, интерактивни дъски, интерактивни дисплеи, мултифункционално устройство за печат, принтер за сублимационен печат, нови компютри и високоскоростен интернет.

  В училището работят квалифицирани преподаватели за професията „компютърен график“.

  Практическото обучение за професията се провежда в  български и европейски фирми в сектора.