Facebook
Иновативно екоучилище

Кампания по прием на ученици в VIII клас 2024/2025

Писмо до родителите

График на дейностите

 

ПРИЕМ СЛЕД  7 КЛАС

 Прием за учебната 2024/2025година:

 • 2 паралелки по 26 ученика – без квоти

 

ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ:

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

с английски език

  

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професия Компютърен график, специалност Компютърна графика, професионално направление Аудио-визуални изкуства и техники: производство на медийни продукти

Езици:

 • английски език - интензивно, първи чужд език;
 • руски език - втори чужд език.

Езици:

 • английски език - разширено, първи чужд език;
 • руски език - втори чужд език.

Профилиращи предмети:

 • информационни технологии;
 • информатика;
 • английски език.

Професионалната подготовка по:

История на изкуството, Компютърна графика и мултимедия, Графичен дизайн и реклама, Графични техники и оформление на печатни издания, Изобразителни студия, История на древното и съвременното изкуство, Композиция, Живопис, Визуални изкуства и други.

Балообразуващи оценки:

 • удвоената оценка от изпита по БЕЛ /НВО/;
 • удвоената оценка от изпита по математика/НВО/;
 • оценка от свидетелството за 7. клас по чужд език;
 • оценка от свидетелството за 7. клас КМИТ.

Балообразуващи оценки:

 • удвоената оценка от изпита по БЕЛ /НВО/;
 • удвоената оценка от изпита по математика/НВО/;
 • оценка от свидетелството за 7. клас по чужд език;
 • оценка от свидетелството за 7. клас по КМИТ.

  

Цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“

 

 Националните външни оценявания (НВО) са, както следва:

български език и литература (БЕЛ) – на 19.06.2024 г.;

математика – на 21.06.2024 г.;

чужд език (по желание на ученика) – на 06.2024 г.

Тази година резултатът от НВО по чужд език няма да участва в балообразуването на нито една паралелка в столичните училища.

 

 

 ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2023/2024 година  започват.

 

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

Изпитите се провеждат в 40. СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

 

График на дейностите по прием след основно образование:

  

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

 

Максималният бал е 500 точки