Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Прием след 7 клас

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с английски език 

Езици:

  • английски език - интензивно, първи чужд език;
  • руски език - втори чужд език.

Профилиращи предмети:

  • информационни технологии;
  • информатика;
  • английски език.

Балообразуващи оценки:

  • удвоената оценка от изпита по БЕЛ /НВО/;
  • удвоената оценка от изпита по математика/НВО/;
  • оценка от свидетелството за 7клас по чужд език;
  • оценка от свидетелството за 7клас по информационни технологии.

Паралелки:

  • 1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“