Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Прием след 7 клас

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с английски език 

Езици:

 • английски език - интензивно, първи чужд език;
 • руски език - втори чужд език.

Профилиращи предмети:

 • информационни технологии;
 • информатика;
 • английски език.

Балообразуващи оценки:

 • удвоената оценка от изпита по БЕЛ /НВО/;
 • удвоената оценка от изпита по математика/НВО/;
 • оценка от свидетелството за 7клас по чужд език;
 • оценка от свидетелството за 7клас по информационни технологии.

Паралелки:

 • 1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“

 

 Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 • Български език и литература - 16.06.2021 г. , начало 9:00 часа
 • Математика -18.06.2021 г., начало 9:00 часа

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

Изпитите се провеждат в 40. СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

График на дейностите по прием след основно образование:

Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021 г.

Издаване на Свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 05 – 07 юли 2021 г. / За професионални гимназии и паралелки е необходимо медицинско, което се сканира и подава в електронната платформа/

Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021 г. включително

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021 г. вкл.

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният бал е 500 точки