Facebook
Иновативно екоучилище

Национални проекти

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“      Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“       С кандидатстването и одобряването на проекта ...
Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“

40 СУ „Луи Пастьор“ успешно провежда тренинги с лектори и обучители от БЧК по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, част от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Благодарим за изключителното и професионално отношение на ...
„Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце“. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

„Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце“.

През учебната 2022-2023 г. 34 училища и детски градини включиха успешно екологични теми в учебната си програма в рамките на съвместната инициатива на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“ – „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце“. 34 от общо 50 ...
Занимания по интерси 2022/2023 - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Занимания по интерси 2022/2023

40СУ „Луи Пастьор “ работи от учебната 2022/2023 година по проект „Занимания по интерси“. Към момента  има 25 групи по интереси, в които участват ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието ...
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2022г - 40 СУ "Луи Пастьор" София

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2022г

На 28.04.2022 г. посетихме ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – гр. Видин и наблюдавахме уроци в иновативните паралелки.    Учениците от 10 Б клас представиха урок по природни науки на тема „Опознаването на водата – мисия възможна“. Гимназистите бяха разпределени ...
Проект „Подкрепа за успех“  - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Подкрепа за успех“

  40 СУ „Луи Пастьор“ работи по проект „Подкрепа за успех“ от учебната 2021/2022 година. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до ...
Проект „Занимания по интереси“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Занимания по интереси“

Проект „Занимания по интереси“   40СУ „Луи Пастьор “ работи от учебната 2021/2022година по проект „Занимания по интерси“. Към момента  има 22 групи по интереси, в които участват ученици от начален и прогимназиален етап на обучение. Чрез заниманията ...
Равен достъп до училищното образование в условията на криза - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Равен достъп до училищното образование в условията на криза

    Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за ...
„Отново заедно“ 2021г. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

„Отново заедно“ 2021г.

   Учениците от прогимназиален и гимназиален етап от 40 СУ участваха в Национала програма на Министерството на образованието и науката „Отново заедно“ 2021г. в летен лагер в с. Кранево от 16.08. до 21.08.2021г. с ръководители Биляна Атанасова Стоянка Йорданова, Наташа Габова, ...
1 2 3 4 5 >>