Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Национални проекти

Занимания по интерси 2022/2023 - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Занимания по интерси 2022/2023

40СУ „Луи Пастьор “ работи от учебната 2022/2023 година по проект „Занимания по интерси“. Към момента  има 25 групи по интереси, в които участват ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието ...
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2022г - 40 СУ "Луи Пастьор" София

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2022г

На 28.04.2022 г. посетихме ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – гр. Видин и наблюдавахме уроци в иновативните паралелки.    Учениците от 10 Б клас представиха урок по природни науки на тема „Опознаването на водата – мисия възможна“. Гимназистите бяха разпределени ...
Проект „Подкрепа за успех“  - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Подкрепа за успех“

  40 СУ „Луи Пастьор“ работи по проект „Подкрепа за успех“ от учебната 2021/2022 година. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до ...
Проект „Занимания по интереси“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Занимания по интереси“

Проект „Занимания по интереси“   40СУ „Луи Пастьор “ работи от учебната 2021/2022година по проект „Занимания по интерси“. Към момента  има 22 групи по интереси, в които участват ученици от начален и прогимназиален етап на обучение. Чрез заниманията ...
Равен достъп до училищното образование в условията на криза - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Равен достъп до училищното образование в условията на криза

    Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за ...
„Отново заедно“ 2021г. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

„Отново заедно“ 2021г.

   Учениците от прогимназиален и гимназиален етап от 40 СУ участваха в Национала програма на Министерството на образованието и науката „Отново заедно“ 2021г. в летен лагер в с. Кранево от 16.08. до 21.08.2021г. с ръководители Биляна Атанасова Стоянка Йорданова, Наташа Габова, ...
Национална програма „Отново заедно“  2021 г. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Национална програма „Отново заедно“ 2021 г.

    Национална програма „Отново заедно“  2021 ...
Национална програма "Иновации в действие" 2021г - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Национална програма "Иновации в действие" 2021г

Национална програма "Иновации в действие" 2021г В началото на месец юни ученици и учители на 40. СУ "Луи Пастьор" взеха участие в патрньорска визита по Национална програма "Иновации в действие" в гр. Бургас - Иновативно основно училище "Христо Ботев". Срещата ни с ученици и екипа на ОУ "Христо ...

"Участвай и променияй - родителят, активен партньор в училищния живот"

В националната програма "Участвай и променияй - родителят, активен партньор в училищния живот" участвахме ученици и родители от 2 "г" клас, 40 СУ "Луи Пастьор", гр. София, с класен ръководител Ралица Миладинова, през учебната 2020/ 2021 ...
Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“

   Агресията в училище вече не е феномен, тя присъства в ежедневието на учениците в различни форми, зачестяващи и при най- малките. Като опит за решение на този проблем се заехме с изпълнението на проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“. ...
1 2 3 4 5 >>