Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Национални проекти

"Млад енергиен мениджър" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

"Млад енергиен мениджър"

    Колегите и учениците от начален етап и ПГ, работят по проекта. Целта и заложените ни теми в него са основно децата да се запознаят с околната среда и необходимостта от участието на учениците в търсене на решения по проблемите, свързани с развитието и опазването на околната среда. ...
Проект  "Образование за утрешния ден" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"
„Пролетна спартакиада в 40 СУ „Луи Пастьор“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

„Пролетна спартакиада в 40 СУ „Луи Пастьор“

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община за периода 2016-2020 в подкрепа на инициативата “СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА СПОРТА ”

Проект "Развиване на гражданска грамотност у учениците"

Проект "Развиване на гражданска грамотност у учениците"
Проект "Не сме ви забравили" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Не сме ви забравили"

Проект "Не сме ви забравили"
Проект "35 години - спорт в училище" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "35 години - спорт в училище"

Проект "35 години - спорт в училище"
Проект "Активни и здрави деца - мост към бъдещето" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Активни и здрави деца - мост към бъдещето"

Проект "Активни и здрави деца - мост към бъдещето"

Проект "Моето училище-еко училище"

Проект "Моето училище-еко училище"

Проект "17 стъпки към промяната"

Проект "17 стъпки към промяната"
Проект "Заедно можем повече" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Заедно можем повече"

Проект "Заедно можем повече"