Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Профил на купувача

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА В 40 СУ “ЛУИ ПАСТЬОР“

На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение № 136 на Столичен общински съвет от Изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., след  заявено писмено желание от страна на родителите за дейности, приети на заседание на Педагогическия съвет  на 40 СУ „Луи Пастьор“ с протокол № 10/01.09.2020 година, 40 СУ „Луи Пастьор“  обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебната 2020/2021година:

  • Английски език
  • Футбол
  • Таекуондо WTF
  • Шахмат
  • Спортни танци
  • Български народни танци

 

  1. Обява
  2. Проектодоговор за извънкласни групи.