Facebook
Иновативно екоучилище

Прием за 5 клас

Избираеми учебни часове:

  • математика;
  • информационни технологии;
  • български език и литература.