Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Екип

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име Фамилия

 Длъжност        

Квалификация 

  Ръководство                                  
1 Антоанета Кръстанова директор I ПКС
2 Стефка Спасова зам. директор УД IV ПКС
3 Зоя Кметска зам. директор УД IV ПКС
4 Цветанка Велинова зам. директор АСД
 
  Български език и литертура          
4 Искра Игнатова старши учител  
5 Росица Павлова старши учител  
6 Мирослава Батаклиева учител  
7 Божидара Райкова учител  
  Английски език                              
8 Силва Владова старши учител V ПКС
9 Лилия Караилиева старши учител V ПКС
10 Зорница Владкова старши учител V ПКС
  Руски език    
11 Росица Павлова  учител  
  Математика                                    
12 Ваня Борисова старши учител   
13 Десислава Филипова учител   
14 Цветелина Кьокарова старши учител  
  Информатика и ИТ                         
15 Еленка Запрянова главен  учител II ПКС
16 Марин Попов старши учител I ПКС
17 Весела Иванова учител  
18 Янко Янков старши учител  
  Физика                                           
19 Борка Рангелова старши учител  
  Химия                                            
20 Росица Василева старши учител II ПКС
  Биология                                       
21 Поликсена Момчилова старши учител V ПКС
  История                                         
22 Дора Маринова старши учител   II ПКС
  География                                     
23 Биляна Атанaсова учител  V ПКС
  Философски цикъл                       
24 Сузана Кръстева учител  
  Музика                                          
25 Стоянка Йорданова учител  
  Изобразително изкуство              
26 Симеон Панайотов старши учител  
  Физическа култура и спорт         
27 Наташа Габова страши учител V ПКС
28 Симеон Димитров учител  
29 Станислав Христов учител  
  Технологии    
   
30 Ирена Николова старши учител  V ПКС
  Начален курс                              
31 Весела Сандева старши учител I ПКС
32 Ваня Симова старши учител II ПКС
33 Дора Янкова старши учител II ПКС
34 Елисавета Васова старши учител I ПКС
35 Димитрина Стоева старши учител  IV ПКС
36 Анелия Панайотова старши учител IV ПКС
37 Йонка Дерлипанска старши учител IV ПКС
38 Росица Тенжова главен учител IV ПКС
39 Мирослава Дакова старши учител  V ПКС
40 Райна Видева учител  
41 Яна Георгиева учител IV ПКС
42 Ралица Миладинова старши учител III ПКС
43 Бисерка Александрова учител IV ПКС 
44 Сийка Станкова учител IV ПКС
45 Ели Мартинова старши учител II ПКС
46 Галина Доцинска старши учител IV ПКС
47 Росица А. Златанова старши учител   V ПКС 
48 Маргарита Григорова учител  
49 Екатерина Зикова учител  V ПКС
50 Росица Терзиева учител V ПКС
51 Красимира Спартянова старши учител  
52 Илона Суличка Учител  
  Учители ЦДО                              
53 Доника Доновска учител ЦДО
   
54 Мирослава Андонова - Враголомска учител ЦДО    V ПКС
55 Елисавета Славчева учител ЦДО   V ПКС
56 Сузана Кръстева учител ЦДО  V ПКС
57 Надя Стоева учител ЦДО V ПКС
58 Симона Михайлова учител ЦДО  
59 Таня Станчовска    
60 Милена Тонина учител ЦДО  
61 Магдалена Д. Негованска учител ЦДО   V ПКС
62 Марина Л. Китова учител ЦДО  
63 Магдалена Аронова - Хаджиева учител ЦДО   IV ПКС
64 Емилия Вътова учител ЦДО  
65 Лилия Митинска - Стоименова учител ЦДО  
  Японски език                             
66 Симона Борисова учител  
  Ресурсни учители    
67 Зоран Стояновски     V ПКС
68 Стефка Илиева     iV ПКС
  Логопед    
69 Валентина Лалова    I ПКС
  Педагогически съветник    
70 Красимира Миразчийска     II ПКС