Facebook
Иновативно екоучилище

Екип

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Име Фамилия

 Длъжност        

Квалификация 

Ръководство                                  
Антоанета Кръстанова директор I ПКС
Стефка Спасова зам. директор УД IV ПКС
Зоя Кметска зам. директор УД IV ПКС
Цветанка Велинова зам. директор АСД
 
Български език и литерaтура          
Росица Павлова старши учител  
Мирослава Батаклиева старши учител  
Божидара Райкова учител  
Радка Алтаванска учител  
Английски език                              
Силва Владова старши учител V ПКС
Лилия Караилиева старши учител V ПКС
Зорница Владкова старши учител V ПКС
Екатерина Зикова учител  
Руски език    
Росица Павлова  учител  
Математика                                    
Ваня Иванова старши учител   
Десислава Филипова учител   
Цветелина Кьокарова старши учител  
Албена Коцева учител  
Информатика и ИТ                         
Еленка Запрянова главен  учител II ПКС
Марин Попов старши учител I ПКС
Весела Иванова учител  
Янко Янков старши учител  
Физика                                           
Борка Рангелова старши учител  
Химия                                            
Росица Василева старши учител II ПКС
Биология                                       
Поликсена Момчилова старши учител V ПКС
История                                         
Дора Маринова старши учител   II ПКС
География                                     
Биляна Атанaсова учител  V ПКС
Философски цикъл                       
Сузана Кръстева учител  
Музика                                          
Стоянка Йорданова учител  
Изобразително изкуство              
Полина Братованова учител  
Физическа култура и спорт         
Наташа Габова страши учител V ПКС
Симеон Димитров учител  
Станислав Христов учител  
Технологии    
   
Ирена Николова старши учител  V ПКС
Начален курс                              
Весела Сандева старши учител I ПКС
Ваня Симова старши учител II ПКС
Дора Янкова старши учител II ПКС
Елисавета Васова старши учител I ПКС
Димитрина Стоева старши учител  IV ПКС
Анелия Панайотова старши учител IV ПКС
Йонка Дерлипанска старши учител IV ПКС
Росица Тенжова главен учител IV ПКС
Таня Станчовска  старши учител IV ПКС 
Мирослава Дакова старши учител  V ПКС
Райна Видева учител  
Яна Георгиева учител IV ПКС
Ралица Миладинова старши учител II ПКС
Бисерка Александрова учител IV ПКС 
Сийка Станкова учител IV ПКС
Галина Доцинска старши учител IV ПКС
Росица А. Златанова учител   V ПКС 
Маргарита Григорова учител  
Росица Терзиева учител V ПКС
Красимира Спартянова старши учител  
Илона Суличка Учител  
Яна Илева    
Учители ЦДО                              
Доника Доновска учител ЦДО
   
Мирослава Андонова - Враголомска учител ЦДО    V ПКС
Елисавета Славчева учител ЦДО   V ПКС
Сузана Кръстева учител ЦДО  V ПКС
Ели Мартинова старши учител II ПКС
Симона Михайлова учител ЦДО  
Камелия Владова  учител ЦДО  
Милена Тонина учител ЦДО  
Магдалена  Негованска учител ЦДО   V ПКС
Марина  Китова учител ЦДО  
Магдалена Аронова - Хаджиева учител ЦДО   IV ПКС
Емилия Вътова учител ЦДО    V ПКС
Лилия Митинска - Стоименова учител ЦДО  
Петя Божанова учител ЦДО  
Японски език                           учител  
Андреана Ташева учител  
Ресурсни учители    
Зоран Стояновски     V ПКС
Стефка Илиева     iV ПКС
Логопед    
Валентина Лалова    I ПКС
Педагогически съветник    
Красимира Миразчийска     II ПКС