Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Име Фамилия

 Длъжност        

Квалификация 

Ръководство                                  
Антоанета Кръстанова директор I ПКС
Стефка Спасова зам. директор УД IV ПКС
Зоя Кметска зам. директор УД IV ПКС
Цветанка Велинова зам. директор АСД
 
Български език и литерaтура          
Росица Павлова старши учител  
Мирослава Батаклиева старши учител V ПКС 
Божидара Райкова учител  
Радка Алтаванска учител  V ПКС
Английски език                              
Силва Владова старши учител V ПКС
Лилия Караилиева старши учител V ПКС
Зорница Владкова старши учител V ПКС
Екатерина Зикова учител  
Руски език    
Росица Павлова  учител  
Математика                                    
Цветелина Кьокарова старши учител   
Десислава Филипова старши учител   V ПКС
Владислава Цонева  учител  
Даниела Попова учител   
Информатика и ИТ                         
Марин Попов старши учител I ПКС
Янко Янков старши учител  
Весела Иванова учител V ПКС 

Галина Пенева Петрова

старши учител  III ПКС 

Милена Иванова Желева

 старши учител IV ПКС 
Физика                                           
Борка Рангелова старши учител  
Химия                                            
Росица Василева старши учител II ПКС
Биология                                       
Поликсена Момчилова старши учител V ПКС
История                                         
Дора Маринова старши учител   II ПКС
География                                     
Биляна Атанaсова учител III ПКС
Философски цикъл                       
Сузана Кръстева учител  
Музика                                          

Борислав Емилов Николов

учител   
Стоянка Йорданова учител  
Изобразително изкуство              
Полина Братованова учител  
Владислава Видинова учител  
Физическа култура и спорт         
Наташа Габова страши учител V ПКС
Симеон Димитров учител  
Станислав Христов учител  
Технологии и предприемачество
   
Ирена Николова старши учител  IV ПКС
Начален курс                              
Весела Сандева старши учител I ПКС
Ваня Симова старши учител II ПКС
Дора Янкова старши учител II ПКС
Елисавета Васова старши учител I ПКС
Димитрина Стоева старши учител  IV ПКС
Анелия Панайотова старши учител IV ПКС
Йонка Дерлипанска старши учител IV ПКС
Росица Тенжова главен учител IV ПКС
Таня Станчовска  старши учител IV ПКС 
Мирослава Дакова старши учител  V ПКС
Райна Видева учител  
Яна Георгиева учител IV ПКС
Ралица Миладинова старши учител I ПКС
Бисерка Александрова учител IV ПКС 
Сийка Станкова учител IV ПКС
Галина Доцинска старши учител IV ПКС
Росица А. Златанова учител   IV ПКС 
Росица Терзиева учител IV ПКС
Красимира Спартянова старши учител  II ПКС
Илона Суличка Учител  
Яна Илева Учител  V ПКС 
Лилия Митинска - Стоименова  Учител   V ПКС
Учители ЦДО                              
Маргарита Григорова учител ЦДО
   
Мирослава Андонова - Враголомска учител ЦДО    IV ПКС
Елисавета Славчева учител ЦДО  IV ПКС
Сузана Кръстева учител ЦДО  IV ПКС
Ели Мартинова старши учител ЦДО
II ПКС
Симона Михайлова учител ЦДО  V ПКС
Камелия Владова  учител ЦДО  V ПКС
Милена Тонина учител ЦДО  
Магдалена  Негованска учител ЦДО   V ПКС
Марина  Китова учител ЦДО  
Магдалена Аронова - Хаджиева учител ЦДО   IV ПКС
Емилия Вътова учител ЦДО    V ПКС
Петя Божанова учител ЦДО  
Димитър Брусарски учител ЦДО   
Виолета  Станоевска учител ЦДО  
Моника Цуринска  учител ЦДО  
Адрияна Панева учител ЦДО   
Славея Янева учител ЦДО   
Японски език                             
Росица Тодорова учител  
Ресурсни учители    
Зоран Стояновски     IV ПКС
Стефка Илиева     IV ПКС
Логопед    
Валентина Лалова    I ПКС
Педагогически съветник    
Красимира Миразчийска     II ПКС