Facebook
Иновативно екоучилище

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Име Фамилия

 Длъжност        

Квалификация 

Ръководство                                  
Антоанета Кръстанова Директор I ПКС
Зоя Кметска Зам. директор УД IV ПКС
Весела Иванова Зам. директор УД V ПКС
Цветанка Велинова Зам. директор АСД
 
Български език и литерaтура          
Росица Павлова Старши учител   
Мирослава Батаклиева Старши учител  V ПКС 
Божидара Райкова Учител   
Радка Алтаванска Старши учител   V ПКС
Христиана Стоева    
Английски език                              
Силва Владова Старши учител  V ПКС
Лилия Караилиева Старши учител  V ПКС
Зорница Владкова Старши учител  V ПКС
Екатерина Зикова Учител   
Руски език    
Росица Павлова Учител   
Математика                                    
Цветелина Кьокарова Старши учител   
Десислава Филипова Старши учител   V ПКС
Владислава Цонева Учител  
Даниела Попова Учител   
Информатика и ИТ                         
Марин Попов Старши учител I ПКС

Галина Пенева Петрова

Старши учител  III ПКС 

Милена Иванова Желева

 Старши учител IV ПКС 

Маринела Катришка

Учител  
Бойка Е. Рачина  Учител  
Физика                                           
Борка Рангелова Старши учител  
Химия                                            
Росица Василева Старши учител II ПКС
Биология                                       
Поликсена Момчилова Старши учител V ПКС
История                                         
Дора Маринова Старши учител   II ПКС
Божидар Янев  Учител   V ПКС
География                                     
Биляна Атанaсова Старши учител  III ПКС
Философски цикъл                       
Сузана Кръстева Учител  
Музика                                          

Борислав Емилов Николов

Учител   
Стоянка Йорданова Учител  
Изобразително изкуство              
Владислава Видинова Учител  
Физическа култура и спорт         
Наташа Габова Старши учител V ПКС
Симеон Димитров Учител   
Станислав Христов Учител   
Технологии и предприемачество
   
Ирена Николова Старши учител  IV ПКС
Начален курс                              
Весела Сандева Старши учител I ПКС
Ваня Симова Старши учител II ПКС
Дора Янкова Старши учител II ПКС
Елисавета Васова Старши учител I ПКС
Димитрина Стоева Старши учител  IV ПКС
Симона Михайлова Учител   IV ПКС
Йонка Дерлипанска Старши учител IV ПКС
Росица Тенжова Главен учител IV ПКС
Таня Станчовска Старши учител IV ПКС 
Мирослава Дакова Старши учител  V ПКС
Райна Видева Учител   
Маргарита Григорова Учител   
Ралица Миладинова Старши учител I ПКС
Бисерка Александрова Старши учител  IV ПКС 
Сийка Станкова Старши учител III ПКС
Галина Доцинска Старши учител IV ПКС
Росица А. Златанова Учител    IV ПКС 
Росица Терзиева Учител  IV ПКС
Красимира Спартянова Старши учител  II ПКС
Илона Суличка Учител  
Милена Тонина Учител  V ПКС 
Лилия Митинска - Стоименова  Учител   V ПКС
Учители ЦДО                              
Мирослава Андонова - Враголомска Учител ЦДО    IV ПКС
Елисавета Славчева Учител ЦДО  IV ПКС
Сузана Кръстева Учител ЦДО  IV ПКС
Ели Мартинова Старши учител ЦДО
II ПКС
Петя Божанова Учител ЦДО  
Камелия Владова  Учител ЦДО  V ПКС
Магдалена  Негованска Учител ЦДО   V ПКС
Марина  Китова Учител ЦДО  
Магдалена Аронова - Хаджиева Учител ЦДО   IV ПКС
Емилия Вътова Учител ЦДО    V ПКС
Славея Янева Учител ЦДО  
Антония Петрова Учител ЦДО  
Димитър Брусарски Учител ЦДО   
Моника Цуринска  Учител ЦДО  
Танита Соколова Учител ЦДО   
Славея Янева Учител ЦДО   
Японски език                             
Йоан Гелев Учител    
Ресурсни учители    
Драгана Кирилова    
Стефка Илиева     IV ПКС
Логопед    
Зоран Стояновски    IV ПКС
Педагогически съветник    
Красимира Миразчийска     II ПКС