Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-III КЛАС

 

 ГРАФИК ДЕЙНОСТИ

ДАТА

ЧАС

ДЕЙНОСТ

1 – 7 юни 2021 г.

От 08:00 до 12:30

 Допълнителни занимания с ученици за обучителни трудности и пропуски в учебния материал;

Проектни дейности.

1 – 7 юни 2021 г.

От 12:30 до 17:00 ч.

Занимания по интереси /проектни дейности.

8 – 23 юни 2021 г.

От 08:00 до 12:30

Допълнителни занимания с ученици за обучителни трудности и пропуски в учебния материал.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Групите се сформират на основание подадено заявление от родител и съгласие за работа в сборна група.

Приет с Решение на ПС №9/28.05.2021г

 

 Лятна академия в 40 СУ "Луи Пастьор" - 2. клас .

 - Изображение 1