Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

  От 183 педагогически практики от цялата страна, класирани за участие в конкурс „Нестандартен учител“, практиката на Даниела Попова, учител по математика от 40 СУ “ Луи Пастьор” получи специалната награда - Приз “ Нестандартен учител”. Конкурсът се организира по инициатива на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3