Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

ПАРТНЬОРСКА ВИЗИТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

ПАРТНЬОРСКА ВИЗИТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”- 5 ноември 2019 г.

На 5 ноември 2019 г. в 40 СУ „Луи Пастьор” се проведе партньорска визита по модул „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища”, реализиран с финансовата подкрепа на МОН. В ролята на домакин екипът на 40 еко училище сподели своя иновационен опит и добри практитики с гостите от СУ ”Петко Росен” – гр. Бургас и СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков. Беше изнесен открит урок във 2 в клас на тема: „Гората-да я пазим днес, за да я има утре” с кл. р-л: Димитрина Стоева.

След това беше представена екоиновацията в Актовата зала чрез презентации, драматизация, еко- и арт- работилници, интерактивни и състезателни игри между отборите на трите училища. Събитието протече при голям интерес - всички участници в мобилната визита се включиха активно в парньорските дейности за обмяна на опит.

ПАРТНЬОРСКА ВИЗИТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” - Изображение 1ПАРТНЬОРСКА ВИЗИТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” - Изображение 2ПАРТНЬОРСКА ВИЗИТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” - Изображение 3