Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Основен акцент в работата ни като иновативно екоучилище е да внедрим екологичното образование в учебния процес. През м. януари 2023 г. сред учениците от 4 клас се проведе кампания в часовете по английски език `The No Plastic Bags Week` - „Една
седмица без найлонови торбички”. Под ръководството на преподавателката Р. Тенжова учениците от 4 д клас изработиха текстилни торбички от стари дрехи и на практика се запознаха с процеса на рециклиране – да дадеш нов живот на непотребни
предмети.
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6