Facebook
Иновативно екоучилище

Отличие „Образование България 2030“

Директорите бяха отличени за участието си в Академията от „Образование България 2030“, Министертсво на образованието и науката и Българския форум на бизнес лидерите. Г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката и г-н Георги Руйчев, Изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите връчиха сертификатите.

Отличие „Образование България 2030“ - Изображение 1Отличие „Образование България 2030“ - Изображение 2Отличие „Образование България 2030“ - Изображение 3