Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Еразъм +

„Sport and support"

Проектът е международен и се провежда в партньорство на Столична община- Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ и изпълнител ОСК „Левски“. Идеята на проекта е да представи спецификата на различните видове спорт, да запознае и мотивира учениците за участие в спортни дейности, както и възможност за срещи с известни спортисти, международни спортни организатори и др.

Целта е да бъдат приобщени ученици от различни социални и/или рискови групи, които нямат възможност за участие в спортни дейности.


Сайт на проекта: http://sportandsupport.eu/
Снимки от проекта в училището: http://sportandsupport.eu/media-gallery/photogallery/26th-february-2016-levski-at-40-sou-lui-pastior/

Еразъм + - Изображение 1Еразъм + - Изображение 2Еразъм + - Изображение 3Еразъм + - Изображение 4Еразъм + - Изображение 5