Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Екипът на училището ни работи по нов проект по  програма „Еразъм+“ КД 1 сектор „Училищно образование“.

    Темата на проекта е: „Екологично образование: учене и действие за по-добро бъдеще!“. Партньори по този проект сме с образователни институции от четири европейски държави – Гърция, Кипър, Хърватия и Финландия.

Темите, по които си сътрудничим и обменяме опит са свързани с екологичното образование и устойчивото развитие.

Going Green: Eco – Schools & Environmental Education – Greece

Schools in Action: Education for Sustainable Development – Cyprus

Teaching transferable skills – Croatia

Job - shadowing - Finland

 - Изображение 1