Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Образование за утрешния ден"

 Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022

 

"Образование за утрешния ден"

 

Заповед на Министъра на образованието и науката

Приложение 1

Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

Обща информация за проекта

Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

Приложение 3 - Анкетна карта за участие

Приложение 4 Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

 

Сайта за Онлайн фотоизложба от авторски снимки и колажи „Моето екоучилище“ на учениците от 7а и 8а клас

 

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

Read more: http://m.sou5sl.com/uchilishchjen-vjestnik/obrazovanie-za-utreshniya-den/?fbclid=IwAR0RqtJgzjbRJjpSUQ8DjsAscM_EFU4R8WRPliwidqUGsM2fdsKavqr0wTY
I. Заповед на Министъра на образованието и науката

Read more: http://m.sou5sl.com/uchilishchjen-vjestnik/obrazovanie-za-utreshniya-den/?fbclid=IwAR0RqtJgzjbRJjpSUQ8DjsAscM_EFU4R8WRPliwidqUGsM2fdsKavqr0wTY
Проект  "Образование за утрешния ден" - Изображение 1