Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Добре дошли в училище"

По проект „Добре дошли в училище”по Национална програма „Училището – територия на учениците”,модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. С реализирането на този проект училището придоби едно модерно оборудвано помещение за организирани занимания за полуинтернатни групи през учебната 2012/2013г.

Проектът цели максимално обхващане на учениците в рамките на учебния процес и уплътняване на свободното им време с разнообразни занимания и дейности по интереси.

В училището функционират 4 полуинтернатни групи. От тях 48 ученика от І клас са обхванати в целодневно обучение и използват помещението.

Проект "Добре дошли в училище" - Изображение 1Проект "Добре дошли в училище" - Изображение 2Проект "Добре дошли в училище" - Изображение 3Проект "Добре дошли в училище" - Изображение 4Проект "Добре дошли в училище" - Изображение 5