Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Развиване на гражданска грамотност у учениците"

Фондация “Заедно в час“ организира проекта в партньорство с Академия НИКЕ и с финансиране по програма „Европа“ на Столична община.

Цел на проекта:

Обучение на педагогически специалисти, работещи с ученици от 5-12 клас, за развиване на гражданска грамотност у учениците.
Времева рамка: 20.03.2018 – 20.06.2018 г.