Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Спорт в училище - ПДГ"

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата - 2019 г.