Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Програма "Топъл обяд"

Програма „Топъл обяд” е създадена през 2004 г. и се реализира в рамките на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Основната цел на програмата е да се подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд те да се върнат в училище. С различни кампании се набират средства и се финансират проекти “Топъл обяд” за ученици от цялата страна.

От 1 декември 2013 г. деца от социално-слаби семейства, с безработни родители и сираци от училището ще получават безплатна топла храна всеки учебен ден. Топлият обяд ще им осигури пълноценно хранене и ще стимулира посещаемостта на учебните занятия.