Facebook
Иновативно екоучилище

40 СУ „Луи Пастьор“ успешно провежда тренинги с лектори и обучители от БЧК по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, част от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Благодарим за изключителното и професионално отношение на всички участници!

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3