Facebook
Иновативно екоучилище

В националната програма "Участвай и променияй - родителят, активен партньор в училищния живот" участвахме ученици и родители от 2 "г" клас, 40 СУ "Луи Пастьор", гр. София, с класен ръководител Ралица Миладинова, през учебната 2020/ 2021 година.

https://www.youtube.com/watch?v=0htbTHJ5qY0&fbclid=IwAR10QC1VG0PIaVqdgdTIMBVfOZ_YpjyKk0wZ9oVh2zoonPg3OUBr-4jCjgc