Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

  През м. март 2022 г. Министерството на образованието и науката (МОН) инициира дарителска кампания- финансова, организационна и методическа помощ за българските неделни училища (БНУ) в Украйна. Нашето училище откликна на молбата за помощ и предостави храни, хигиенни материали и продукти от първа необходимост.

  Предвид гореизложеното и в духа на европейската солидарност  и общите исторически корени се включихме в съвместната благотворителна инициатива на МОН и Български червен кръст (БЧК) - „Деца помагат на деца“ и дадохме пример за хуманизъм и съпричастие.

 - Изображение 1