Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Конкурс „С очите си видях бедата“ под егидата на ГДПБЗН
2-ро място в първа възрастова категория 7-10 години на регионално ниво.
 - Изображение 1 - Изображение 2