Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Национални проекти

„Отново заедно“ 2021г. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

„Отново заедно“ 2021г.

   Учениците от прогимназиален и гимназиален етап от 40 СУ участваха в Национала програма на Министерството на образованието и науката „Отново заедно“ 2021г. в летен лагер в с. Кранево от 16.08. до 21.08.2021г. с ръководители Биляна Атанасова Стоянка Йорданова, Наташа Габова, ...
Национална програма „Отново заедно“  2021 г. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Национална програма „Отново заедно“ 2021 г.

    Национална програма „Отново заедно“  2021 ...
Национална програма "Иновации в действие" 2021г - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Национална програма "Иновации в действие" 2021г

Национална програма "Иновации в действие" 2021г В началото на месец юни ученици и учители на 40. СУ "Луи Пастьор" взеха участие в патрньорска визита по Национална програма "Иновации в действие" в гр. Бургас-Иновативно основно училище "Христо Ботев". Срещата ни с ученици и екипа на ОУ "Христо ...

"Участвай и променияй - родителят, активен партньор в училищния живот"

В националната програма "Участвай и променияй - родителят, активен партньор в училищния живот" участвахме ученици и родители от 2 "г" клас, 40 СУ "Луи Пастьор", гр. София, с класен ръководител Ралица Миладинова, през учебната 2020/ 2021 ...
Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“

   Агресията в училище вече не е феномен, тя присъства в ежедневието на учениците в различни форми, зачестяващи и при най- малките. Като опит за решение на този проблем се заехме с изпълнението на проект „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“. ...
Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната ...
Проект „Образование за утрешния ден“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на ...
Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отдих - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект за озеленяване и възстановяване на екозона за отдих

  Настоящият проект е насочен към почистване и озеленяване на дворното пространство и прилежащите площи към 40 СУ ”Луи Пастьор”, обновяване на Екозоната и „Алеята  на билките” с доброволен труд. Средствата по проекта, отпуснати от Столична община спомагат и за ...
"Млад енергиен мениджър" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

"Млад енергиен мениджър"

    Колегите и учениците от начален етап и ПГ, работят по проекта. Целта и заложените ни теми в него са основно децата да се запознаят с околната среда и необходимостта от участието на учениците в търсене на решения по проблемите, свързани с развитието и опазването на околната среда. ...
Проект  "Образование за утрешния ден" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"
1 2 3 4 >>